shapeimage_1
Vi är ett familjeföretag som har sin bas och ursprung på Björka Gård i Östra Fågelvik öster om Karlstad. På gården bedriver familjen Asker ekologiskt jordbruk och djurskötsel. Entreprenadföretaget Askers Markarbeten är en viktig del av verksamheten. Vi hjälper till att gräva för nya husgrunder, isolering och dränering av befintliga grunder. Vi anlägger infiltrationsbäddar, installerar avlopp och vatten. Vi hjälper till med att få fram matjord, fyllnadmassor, grus och gräsmattor för utrullning.

Vi har installerat avlopp i femton år, alltid enligt aktuell kommunens föreskrifter och i nära samarbete med ansvariga där. Vi utför också alla tänkbara markarbeten som till exempel dränering av husgrunder.