1

Har du ett eget avloppssystem på tomten som har några år på nacken? Då kan det vara dags för en ny anläggning. Ett av våra största och omedelbara miljöproblem är dåligt renade avlopp som rinner ut i sjöar och vattendrag. Det är dessutom något som kommunerna fått upp ögonen för och en omfattande inventering pågår. Vi har goda kontakter med miljöansvariga i vårt närområde och vet vad de kräver.  Du får precis vad du behöver när du anlitar oss och vi hjälper dig med hela processen från ansökan till slutbesiktning. Du har alltid tio års garanti på vårt arbete.